Slant “happy birthday” napkins

simply B gifts

Regular price $6.00

Slant napkin set